Skladové kousky. Elektronické dárkové poukazy.

Podmínky ochrany osobních údajů

Ochrana osobních údajů

 

1. Správcem osobních údajů podle čl. 4 bod 7 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (dále jen: „GDPR“) je:

Estampada s.r.o.

IČO: 108 27 366

DIČ: CZ10827366

Sídlo: Kralupská 2457, 250 01 Brandýs nad Labem

Email: info@estampada.cz

Telefon: +420773134377

 

2. Kupující souhlasí se zpracováním těchto svých osobních údajů: jméno a příjmení, IČO, fakturační adresa, dodací adresa, telefonní číslo a email (dále společně vše jen jako „osobní údaje“).

Správce získává výše uvedené osobní údaje o dotyčné osobě (kupujícím) výhradně prostřednictvím formuláře, který je zobrazen na této webové stránce internetového obchodu (www.estampada.cz).

Dotčená osoba poskytuje správci uvedené osobní údaje dobrovolně, bez nátlaku a vynucování si ze strany správce.
Správce nejmenoval pověřence pro ochranu osobních údajů.

 

3. Souhlas je udělován kupujícím dobrovolně na dobu neurčitou. Souhlas může být kdykoli ze strany kupujícího písemně odvolán, a to zasláním odvolání kupujícím uděleného souhlasu se zpracováním osobních údajů elektronicky: info@estampada.cz.

 

4. Osobní údaje o dotčených osobách jsou zpracovávané za účelem vyřizování objednávek, odesílání newsletterů a doručování objednaného zboží dotčeným osobám (i prostřednictvím pošty nebo přepravních společností), které si tento objednali v internetovém obchodě provozovatele a to pouze po dobu nezbytně nutnou k plnění účelu zpracování osobních údajů.

 

Osobní údaje pro Správce zpracovávají také zpracovatelé:

Dopravce: General Logistics Systems Czech republic s.r.o., Průmyslová 5619/1, 586 01 Jihlava, Česká republika

                 Zásilkovna s.r.o., Lihovarská 1060/12, 190 00 Praha 9, Česká republika

                 Poskytovatel služby Barion, provozované společností Barion Payment Inc, Budapešť, Maďarsko, registrační číslo                                       společnosti: 01-10-048552.

 

5. Vezměte, prosíme, na vědomí, že podle Nařízení máte právo:

 · Zrušit kdykoliv zasílání obchodních sdělení.

 · Vznést námitku proti zpracování na základě oprávněného zájmu správce.

 · Požadovat po správci informaci, jaké vaše osobní údaje zpracovává.

 · Vyžádat si přístup k těmto údajům a tyto nechat aktualizovat nebo opravit, popřípadě požadovat omezení zpracování.

 · Požadovat výmaz těchto osobních údajů, výmaz provede správce, pokud to nebude v rozporu s platnými právními předpisy nebo oprávněnými zájmy správce.

 · Požadovat kopii zpracovávaných osobních údajů.

 · Právo na přenositelnost údajů dle čl. 20 GDPR:

 · Na účinnou soudní ochranu, pokud máte za to, že vaše práva podle Nařízení byla porušena v důsledku zpracování vašich     osobních údajů v rozporu s tímto Nařízením.

 · Podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů.

 

6. Odesláním objednávky z internetového objednávkového formuláře potvrzujete, že jste seznámen/a s podmínkami ochrany osobních údajů a že je v celém rozsahu přijímáte.

 

S těmito podmínkami souhlasíte zaškrtnutím souhlasu prostřednictvím internetového formuláře. Zaškrtnutím souhlasu potvrzujete, že jste seznámen/a s podmínkami ochrany osobních údajů a že je v celém rozsahu přijímáte.

 

Správce je oprávněn tyto podmínky změnit. Novou verzi podmínek ochrany osobních údajů zveřejní na svých internetových stránkách.

 

Tyto podmínky nabývají účinnosti dnem 1.1.2022