Otevření nové kolekce CLAIRA již DNES ve 20:00 hod.

Obchodní podmínky

Estampada s.r.o.

IČO: 10827366
DIČ: CZ10827366
sídlo: Kralupská 2457, Brandýs nad Labem, 250 01 Brandýs nad Labem-Stará Boleslav
zápis ve VR: Obchodní rejstřík, Městský soud v Praze, sp. zn. C 349112
e-mail: info@estampada.cz
telefon: 773 134 377

https://www.estampada.cz/

 1. Smluvní strany
  • Pokud se v těchto obchodních podmínkách (dále jen „OP“) používá termín „Prodávající“, míní se tím společnost Estampada s.r.o., IČO: 10827366, se sídlem Kralupská 2457, Brandýs nad Labem, 250 01 Brandýs nad Labem-Stará Boleslav, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze pod sp. zn. C 349112.
  • Pokud se v těchto obchodních podmínkách používá termín „Kupující“, míníte se tím vy jako zákazník.
 1. Předmět OP
  • Tyto OP upravují právní vztahy mezi námi jako Prodávající a vámi jako Kupujícím, pokud Prodávající prostřednictvím e-shopu na internetových stránkách www.estampada.cz (dále jen „Web“) prodává Produkt Kupujícímu a jsou tak součástí všech smluv, které Prodávající s Kupujícím v těchto případech uzavírá. Produktem je vše, co Prodávající na Webu nabízí ke koupi (dále jen „Produkt“).
  • Prodávající uzavře s Kupujícím o dodávce Produktu vždy samostatnou smlouvu (dále jen „Objednávka“). Právní vztah mezi Prodávající a Kupujícím se pak řídí Objednávkou a těmito OP. V případě rozporu mezi Objednávkou a OP, má přednost Objednávka.
 1. Základní povinnosti smluvních stran
  • Prodávající dodá Kupujícímu za dohodnutých podmínek Produkt a Kupující Produkt převezme a zaplatí sjednanou cenu (dále jen „Cena“).
 1. Objednávka
  • Na e-shopu na Webu není možné objednávat nepřetržitě. Kupující může objednat Produkty, jen pokud je e-shop otevřen pro objednávky. Prodávající prodává Produkty ve 2 režimech:
   • Předprodej pro Produkty, které Prodávající teprve bude vyrábět, anebo
   • Prodej již vyrobených Produktů.
  • Web obsahuje informace o nabízeném Produktu, zejména
   • jeho popis včetně různých variant Produktu (jsou-li dostupné),
   • možnost zakoupení Produktu,
   • dostupnost (ve variantách skladem a doručení do 7 týdnů),
   • Cenu,
   • možnosti a náklady doručení (platí pro území Evropské unie).
  • Pokud si Kupující chce objednat Produkt, postupuje následovně:
   • Vloží Produkt do košíku kliknutím na tlačítko „Do košíku“ u vybraného Produktu.
   • Najede kurzorem na košík vpravo nahoře a klikne na tlačítko „Pokračovat v objednávce“.
   • Zobrazí se Produkt(y) v košíku (včetně Ceny), klikne na tlačítko „Pokračovat“.
   • Zvolí zemi doručení, měnu, způsob dopravy a způsob platby. Klikne na tlačítko „Pokračovat“.
   • Vyplní informace o sobě (jméno, příjmení, e-mail, telefon, adresa).
   • Zkontroluje všechny zadané údaje. Před odesláním Objednávky má možnost měnit a opravit jakýkoliv údaj (při použití tlačítka „Zpět“).
   • Potvrdí, že se seznámil s OP zaškrtnutím políčka.
   • Odešle návrh na uzavření Objednávky kliknutím na tlačítko „Objednávka zavazující k platbě“.

Odesláním objednávkového formuláře Kupující souhlasí s těmito OP a s uzavřením Objednávky prostřednictvím internetu a bere na vědomí, že nese náklady spojené s provozem komunikačních prostředků na dálku (např. připojení k internetu). Tyto náklady se neliší od základních sazeb.

 • Po obdržení návrhu na uzavření Objednávky odešle Prodávající Kupujícímu neprodleně e-mail. E-mail obsahuje zejména shrnutí Objednávky a OP. Tímto Prodávající Kupujícímu Objednávku potvrdí a tím je mezi Prodávající a Kupujícím Objednávka (smlouva) uzavřena. K uzavření Objednávky nedojde, pokud Kupující v objednávkovém formuláři uvede požadavky na ušití Produktu na míru. V takovém případě se postupuje podle následujícího odstavce.
 • Kupující může požádat Prodávající o ušití Produktu na míru (podle individuálních požadavků Kupujícího), tj. v jiné variantě Produktu, než Prodávající nabízí. Kupující sdělí individuální požadavky pro ušití Produktu na míru Prodávající prostřednictvím objednávkového formuláře nebo e-mailem. Pokud Prodávající ušití Produktu na míru dle požadavků Kujícího přijme, sdělí Kupujícímu e-mailem Cenu a dostupnost Produktu na míru. Pokud Kupující návrh na uzavření Objednávky na ušití Produktu na míru za podmínek sdělených Prodávající e-mailem potvrdí, je mezi Prodávající a Kupujícím uzavřena Objednávka (smlouva). Kupující bere na vědomí, že v případě ušití Produktu na míru ztrácí možnost odstoupit od Objednávky.
 • Kupující může uzavřít Objednávku i prostřednictvím svého uživatelského účtu. V tomto případě postupuje Kupující dle odst. 4.3. s tím, že některé údaje jsou vyplněny předem. Kupující zkontroluje a potvrdí správnost těchto údajů před odesláním návrhu na uzavření Objednávky.
 1. Cena a platební podmínky
  • Cena je uvedena u konkrétního Produktu. Cena je uvedena včetně všech daní a poplatků. Pokud Kupující objednává Produkt „na míru“, Prodávající zašle Kupujícímu kalkulaci Ceny.
  • Prodávající je plátcem daně z přidané hodnoty. Součástí Ceny je tak i daň z přidané hodnoty.
  • Náklady na balení a doručení (dále jen „Poštovné“) jsou uvedeny v záložce „Doprava a platba“.
  • Cena a Poštovné se hradí společně předem (po uzavření Objednávky a před odesláním Produktu). Pokyny k platbě jsou uvedeny na Webu. Kupující může zaplatit
   • platební kartou přes platební bránu Barion ,
   • převodem na účet č.: 240198327/2010 (CZK) nebo 270198329/2010 (EUR) vedený u Fio banky s uvedením variabilního symbolu (číslem Objednávky). Cena je uhrazena připsáním platby s variabilním symbolem Kupujícího na účet Prodávající. Pokyny pro platbu zašle Prodávající Kupujícímu e-mailem.
  • Kupující zaplatí Prodávající Cenu nejpozději do 3 dní od uzavření Objednávky. Pokud Kupující neuhradí celou Cenu a Poštovné ani do 7 dní od uzavření Objednávky, Objednávka se ruší (rozvazovací podmínka).
  • Pokud Prodávající poskytne Kupujícímu slevu z Ceny, pak ji Kupující nemůže kombinovat s jinou slevou.
  • Po uhrazení Ceny Prodávající vystaví Kupujícímu fakturu – doklad o platbě a pošle ji na e-mail Kupujícího.
 1. Doprava a doručení Produktu
  • Kupující si vybere způsob doručení Produktu, a to z následujících možností:
   • doprava do České republiky na adresu Kupujícího prostřednictvím General Logistics Systems Czech Republic s.r.o. (GLS),
   • doprava do České republiky na adresu Kupujícího anebo doručení na výdejnu společnosti Zásilkovna s.r.o.,
   • doprava na území Evropské unie s výjimkou České republiky na adresu Kupujícího prostřednictvím General Logistics Systems Czech Republic s.r.o. (GLS),
   • doprava na území Evropské unie s výjimkou České republiky na adresu Kupujícího prostřednictvím Zásilkovna s.r.o. (Packeta).
  • Pokud je u Produktu uvedeno „skladem“, Prodávající dodá Kupujícímu Produkt do 7 dní od úhrady Ceny a Poštovného. Pokud je u Produktu uvedeno „doručení do 7 týdnů“, Prodávající dodá Kupujícímu Produkt do 7 týdnů od úhrady Ceny a Poštovného. Doba doručení je uvedena v potvrzení Objednávky. Termín dodání je zachován, pokud si Kupující v termínu dle tohoto odstavce mohl Produkt převzít.
  • Kupující má povinnost Produkt převzít. Pokud Prodávající bude kvůli Kupujícímu Produkt doručovat opakovaně nebo jiným způsobem, než který Kupující původně zvolil, Kupující zaplatí náklady tohoto opakovaného/jiného doručení. V takovém případě na Kupujícího přejde nebezpečí škody na Produktu, a to k okamžiku, kdy měl možnost Produkt převzít.
  • Před převzetím Produktu Kupující zkontroluje neporušenost obalů. Pokud bude obal poškozen, Kupující informuje dopravce a Produkt nepřevezme.
 1. Práva a poučení pro spotřebitele
  • Kupující, který je fyzickou osobou a Objednávku uzavírá mimo svou podnikatelskou či samostatně výdělečnou činnost, je spotřebitel. Pro spotřebitele navíc platí pravidla uvedená v tomto článku a pravidla začínající slovy „Pokud je kupující spotřebitel…“ uvedená v jiných článcích.
  • Uzavřená Objednávka bude u Prodávajícího uložena v digitální podobě a rovněž bude automaticky odeslána na e-mail Kupujícího. Kupující tak má k uzavřené smlouvě přístup.
  • Kupující může Objednávku učinit v českém jazyce.
  • Prodávající není vázána žádným kodexem chování.
  • Web obsahuje recenze některých Produktů od jiných spotřebitelů. Prodávající tyto recenze zajišťuje tak, že emailem osloví konkrétní zákazníky, kteří provedli Objednávku, a požádá je o zaslání recenze. Prodávající tak může ověřit a prokázat, že recenze pochází od reálného spotřebitele
  • Stížnosti spotřebitelů vyřizuje Prodávající prostřednictvím e-mailové adresy uvedené v záhlaví OP.
  • Prodávající má živnostenské oprávnění pro prodej Produktů. Živnostenskou kontrolu provádí příslušný živnostenský úřad. Na dodržování pravidel o ochraně spotřebitele dohlíží Česká obchodní inspekce.
  • Může se stát, že mezi Prodávající a Kupujícím vznikne spor. V takovém případě může Kupující – spotřebitel kontaktovat Českou obchodní inspekci (Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, IČ: 000 20 869, internetová adresa: https://adr.coi.cz/cs), aby mu pomohla spor vyřešit bez soudu. Spotřebitel může ČOI kontaktovat nejpozději do 1 roku ode dne, kdy u Prodávající poprvé uplatnil právo, které je předmětem sporu. Platforma pro řešení sporů on-line je dostupná zde: http://ec.europa.eu/consumers/odr. Evropské spotřebitelské centrum Česká republika, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, internetová adresa: http://www.evropskyspotrebitel.cz je kontaktním místem podle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 524/2013 ze dne 21. května 2013 o řešení spotřebitelských sporů on-line a o změně nařízení (ES) č. 2006/2004 a směrnice 2009/22/ES (nařízení o řešení spotřebitelských sporů on-line).
 1. Odstoupení a výměna Produktu
  • Pokud je Kupující spotřebitel, může svou Objednávku zrušit do 14 dní od převzetí Produktu a tím od uzavřené smlouvy odstoupit. Lhůta pro odstoupení od Objednávky končí uplynutím 14 dnů ode dne následujícího po dni, kdy Kupující nebo jím určená osoba (jiná než dopravce) převezme Produkt/y nebo poslední Produkt (pokud je dodáváno více Produktů). Aby byla dodržena lhůta pro odstoupení od této smlouvy, stačí odeslat odstoupení od Objednávky před jejím uplynutím.
  • Kupující nemůže odstoupit od Objednávky, pokud uzavřel Objednávku na Produkt na míru.
  • Kupující může od Objednávky odstoupit zasláním zprávy na e-mail info@estampada.cz, a to do 14 dní od převzetí Produktu. Kupující může využít vzorový formulář pro odstoupení, který je ke stažení na Webu https://www.estampada.cz/vraceni-zbozi/ Pokud je Kupující spotřebitel, může také odstoupit jakýmkoliv jiným jednoznačným prohlášením.
  • V případě odstoupení podle odst. 8.1. musí Kupující vrátit Prodávající Produkt do 14 dnů od odstoupení. Lhůta je zachována, pokud Kupující odešle Produkt zpět před uplynutím 14 dnů. Náklady na vrácení Produktu platí Kupující. Prodávající vrátí Kupujícímu uhrazenou Cenu a částku nejlevnějšího nabízeného Poštovného do 14 dnů poté, co bude Produkt doručen Prodávající, anebo Kupující prokáže jeho odeslání. Pokud bude vrácený Produkt poškozen či jinak snížena jeho hodnota, Prodávající si může jednostranně započíst náhradu za poškození oproti nároku Kupujícího na vrácení Ceny a částky nejlevnějšího nabízeného Poštovného. Kupující odpovídá pouze za snížení hodnoty Produktu, které vzniklo v důsledku nakládání s tímto Produktem jinak, než je nutné k obeznámení se s povahou, vlastnostmi a funkčností Produktu. Prodávající vrátí Cenu a nejlevnější nabízené Poštovné Kupujícímu na bankovní účet, ze kterého Cenu uhradil, anebo který Prodávající sdělil. Kupujícímu tím nevzniknou žádné další náklady.
  • Prodávající může od Objednávky odstoupit, pokud
   • nelze Produkt ve sjednaném termínu dodat, a to zejména z důvodu nedostupnosti látek pro výrobu Produktu, nebo
   • je v Objednávce uvedena zjevně chybná Cena.

V takovém případě Prodávající vrátí Kupujícímu uhrazenou Cenu a Poštovné do 14 dnů od odeslání oznámení o odstoupení. Prodávající vrátí Cenu a Poštovné Kupujícímu na bankovní účet, ze kterého Cenu uhradil, anebo který Prodávající sdělil.

 • Kupující také může Prodávající požádat o výměnu Produktu, a to do 14 dnů od doručení Produktu. V takovém případě Kupující vrátí Prodávající původní Produkt do 14 dnů od jeho doručení. Náklady na vrácení Produktu a na odeslání nového Produktu hradí Kupující.
 1. Práva z vadného plnění
  • Prodávající ručí za to, že Produkt doručený Kupujícímu, nemá vady. Produkt nemá vady zejména, pokud
   • má vlastnosti, na kterých se smluvní strany domluvily, anebo vlastnosti, které Kupující mohl očekávat s ohledem na charakter Produktu a reklamu Prodávající,
   • se může používat tak, jak Prodávající uvádí, anebo tak, jak se takový Produkt běžně používá,
   • Prodávající dodala Produkt v dohodnutém množství,
   • jakost a další vlastnosti Produktu odpovídají obvyklým vlastnostem Produktů téhož druhu.
  • Práva podle tohoto článku Kupující nemá
   • u Produktu prodávaného za nižší Cenu na vadu, kvůli které byla snížena Cena,
   • na opotřebení Produktu, které vznikne obvyklým užíváním,
   • pokud vadu způsobil sám.
  • Prodávající neposkytuje Kupujícímu žádná práva z vadného plnění nad rámec svých zákonných povinností (zejména neposkytuje záruku).
  • Pokud má Produkt vadu, může Kupující primárně požadovat odstranění vady opravou nebo dodáním nové věci. Kupující nemůže požadovat odstranění vady, pokud je to nemožné nebo nepřiměřeně nákladné. Sekundárně může Kupující požadovat přiměřenou slevu z Ceny nebo odstoupit od Objednávky, a to pokud
   • Prodávající odmítne vadu odstranit, neodstraní ji, nebo je zjevné, že ji neodstraní v přiměřené době nebo bez značných obtíží pro Kupujícího,
   • vada se projeví opakovaně,
   • vada je podstatným porušením Objednávky.

         Pokud je vada nevýznamná, pak Kupující od Objednávky odstoupit nemůže.

 • Reklamaci (práva z vad) uplatní Kupující tak, že Prodávající pošle e-mail na adresu info@estampada.cz.  V e-mailu Kupující uvede:
  • jaký Produkt reklamuje,
  • kdy Produkt zakoupil (může přiložit fakturu anebo jiný doklad o koupi),
  • popis vady,
  • jak chce reklamaci řešit (odstranění vady opravou, odstranění vady dodáním nového Produktu, sleva z Ceny, odstoupení od Objednávky – vrácení peněz),
  • své jméno, příjmení a telefon.
 • Po uplatnění reklamace může Prodávající požádat Kupujícího o zaslání Produktu či pořízení fotografií, videa či jiné dokumentace. Prodávající potvrdí Kupujícímu přijetí reklamace bez zbytečného odkladu. Pokud Kupující sdělí Prodávající všechny výše uvedené údaje, Prodávající vyřídí reklamaci do 30 dní.
 • Prodávající informuje Kupujícího o vyřízení reklamace e-mailem. V případě oprávněné reklamace nahradí Prodávající Kupujícímu účelně vynaložené náklady spojené s reklamací.
 • Pokud Prodávající vyřídila reklamaci dodáním nového Produktu a požádala Kupujícího o vrácení vadného Produktu, Kupující původní Produkt Prodávající odešle do 7 dní od žádosti Prodávající. Náklady na vrácení Produktu hradí Prodávající.
 • Pokud je Kupující spotřebitel, může vytknout vadu Produktu, která se projeví do 2 let od jeho převzetí.
 1. Závěrečná ustanovení
  • Prodávající a Kupující budou komunikovat mj. i prostřednictvím e-mailu a telefonu.
  • Prodávající zpracovává osobní údaje Kupujícího v rozsahu potřebném pro vyřízení Objednávky. Podmínky ochrany osobních údajů jsou dostupné https://www.estampada.cz/podminky-ochrany-osobnich-udaju/ . Na zpracování a ochranu osobních údajů dohlíží Úřad pro ochranu osobních údajů. Na něj se Kupující může ohledně zpracování osobních údajů obrátit a podat stížnost či jiný podnět: uoou.cz.
  • Pokud by vztah založený Objednávkou obsahoval zahraniční prvek, bude se řídit českým právem. Pokud je Prodávající spotřebitelem, tak i přes tuto volbu práva mu náleží ochrana, kterou mu poskytují pravidla právního řádu, která by se použila bez této volby práva, a která se zároveň musí vždy dodržet.
  • Web může mít výpadky a nemusí tak být přístupný nepřetržitě.
  • Prodávající může kdykoliv a bez uvedení důvodu zrušit uživatelský účet Kupujícího.
  • Produkt může být chráněno autorskými právy. Kupující je povinen respektovat autorská práva k autorskému dílu. Pokud Kupující poruší autorská práva a Prodávající tím vznikne škoda, může Prodávající žádat její náhradu.
  • Tyto OP jsou uveřejněny na Webu a na Webu Prodávající informuje o jejich změnách. Změny se týkají pouze Objednávek (smluv) uzavřených po nabytí jejich účinnosti. 

V Praze dne 15.04.2023

Estampada s.r.o.
Ivana Krajčoviechová
jednatelka