NOVÁ KOLEKCE K OBJEDNÁNÍ 13.10.2020 OD 19.00 HOD!

Prohlášení o shodě

Výrobce:

Ing. Ivana Krajčoviechová
Kralupská 2457
250 01 Brandýs nad Labem

IČ: 06823939

Tímto prohlašuji, že výrobky, které jsou vyráběny pod značkou SLAĎMESE.CZ a jsou určeny pro děti ve věku do 3 let, jsou vyráběny z materiálů, které byly testovány a vyhovují požadavkům Vyhlášky Ministerstva zdravotnictví č. 84/2001 Sb. o hygienických požadavcích na hračky a výrobky pro děti ve věku do 3 let a Zákona č. 258/2000 Sb. o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů.

Z výše uvedeného vyplývá, že i výrobky od značky SLAĎMESE.CZ splňují stanovené požadavky zmiňovaných zákonů.
Prohlášení je vydáno na základě dodaných prohlášení od výrobců a dodavatelů používaných materiálů.

V Brandýse nad Labem, dne 1.6.2018